Auschwitz 3000 (Ljubljana, 170 m2, 380.000 EUR)

Koncentracijsko vzdušje.
Delo na njivi. Moji njivi.
Bledi sosedi.


No comments:

Post a Comment